Algemene Voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden
Door inschrijving en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Schola Musica.

Inschrijven
Inschrijven voor de lessen kan het hele jaar door met uitzondering van de cursus A.M.V.
Deze inschrijving moet binnen zijn voor 1 september van het nieuwe seizoen.

Formulieren zijn te verkrijgen via het contactformulier op de website, via e-mail of telefonisch:
(058) 2665962.
Het wordt dan naar u toegestuurd.

Dit formulier ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Schola Musica
Dotingastate 128
8926 MS Leeuwarden

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u z.s.m. een bevestiging.

Lesgeld
Het lesgeld van de cursus A.M.V  wordt voor aanvang van de cursus in 1 termijn betaald.
De overige lesgelden mogen in twee termijnen betaald worden; voor aanvang van de eerste les de eerste termijn en vijf maanden later het tweede termijn.

Bij betaling van het lesgeld van deze lessen in 1 keer wordt er 5 % korting gerekend.

Aantal lessen/ vakanties en feestdagen
Er wordt bij de wekelijkse lessen uitgegaan van 36 lessen per jaar. De vakanties en feestdagen gaan gelijk op met de schoolvakanties voor regio noord.

Verzuim van de docent
Bij ziekte van de docent worden de eerste twee lessen doorberekend. In deze twee weken wordt geprobeerd een vervanger te regelen. Mocht dit niet lukken dan worden de overige lesgelden gerestitueerd.

Verzuim van de leerling
Bij verzuim van de leerling wordt niet gerestitueerd. Alleen bij verhuizing naar een andere provincie dan de provincie Friesland en bij langdurig ziek zijn wordt er een gedeelte van het lesgeld gerestitueerd.

Opzeggen
Opzeggen dient uiterlijk in de maand juni voorafgaand aan het volgend schooljaar. Anders wordt er automatisch voor het nieuwe seizoen een factuur en lesovereenkomst verzonden. Opzeggen gebeurt uitsluitend schriftelijk of per email, gericht aan de docent. Beide adressen staan in deze voorwaarden.